Enez Kaymakamlığı Malmüdürlüğünce Balıkçı Barınağı Olarak Kiraya Verilecek Taşınmazların İlanı

İlan Metni