Bütünleşik Kamu Mali Yazılımı ve Muhasebe Sistemi Eğitimi

Edirne Merkez Genel Bütçeli Kurum temsilcilerine 1’er günlük eğitim/tanıtım verilmesi amacıyla, Defterdarlığımız Muhasebe Müdürü Özkan Alaattin DUYAR tarafından, 04/12/2017 – 11/12/2017 tarihleri arasında toplantılar düzenlenmiştir.