Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Arsa Karşılığı 4 Adet Okul İnşaatı İhalesi İlanı

Milli Emlak Müdürlüğü İlan