3194 Sayılı İmar Kanununa Eklenen Geçici 16. Maddede Düzenlenen İmar Barışı Tahsilatına İlişkin Duyuru

İmar Barış Tahsilatı Duyurusu