Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Fonksiyonel_Teskilat_Seması

Personel_Müdürlüğü_Fonksiyonel_Teşkilat_Şeması

Muhasebe_Müdürlüğü_Fonksiyonel_Teşkilat_Şeması

Milliemlak_Müdürlüğü_Fonksiyonel_Teşkilat_Şeması

Muhakemat_Müdürlüğü_Fonksiyonel_Teşkilat_Şeması