Değerlendirme Toplantısı

           Edirne Defterdarlığı Merkez ve İlçe teşkilatı birim amirleri ile her Malmüdürlüğünden bir Milli Emlak memurunun katılımıyla 12/02/2016 tarihinde gerçekleşen toplantıda Defterdarlığımızın 2015 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2016 yılı hedefleri belirlenmiştir.