Lalapaşa Malmüdürlüğü
top
logo

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Nadir ESENKAYA

Saymanlık Müdür Yardımcısı 

Malmüdür V.

Telefom (0 284) 321 40 91
Faks (0 284) 321 47 92

 

 

 Mal Müdürlükleri

 Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsil  at, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği mal müdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

 Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurla

 Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde  saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri  sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a  vermeye devam ederler. devam ederler.

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort