Denetim Birimi
top
logo

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

 

 

 

 

                                           

                              DEFTERDARLIK UZMANLIĞI                          

 

                         

                       Abdullah BULUT                                     Ali Emre DENİZ         

                    Defterdarlık Uzmanı                              Defterdarlık Uzman Yrd.

                              Telefon:0 284 213 70 55                                                     Telefon: 0 284 225 12 15

                              Faks    : 0 284 225 12 55                                        Faks: 0 284 213 55 45

      Defterdarlık Uzmanlığının Görevleri

 

Milli Emlak

 • Defterdar veya milli emlak dairesi başkanınca onaylanan çalışma programları çerçevesinde, il ve ilçelerdeki milli emlak ve Devlet mallarına ilişkin işlemleri, mevzuata uygunluk yönünden denetlemek ve denetim sırasında milli emlak ve Devlet malları ile ilgili her türlü kayıt ve belgeyi gizli de olsa incelemek,

 • Görev alanındaki iş ve işlemlere ilişkin olarak her türlü mal mevcudunu saymak ve tespit etmek,,

 • Memur suçlarının kovuşturulmasına ilişkin mevzuat çerçeve- sinde memurlar hakkında soruşturma yapmak,

 • Defterdarın veya milli emlak dairesi başkanının vereceği diğer işleri yapmak,görev ve yetkilerine sahiptirler

 • Denetmenler ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar.

 

Muhasebe

 • Denetmenler, görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuatta yer alan ve memuriyet sıfat ve görevlerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak zorundadırlar.

 • Saymanlıkların işlemlerini mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden denetlemek,

 • Saymanlıkların hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak düzeltilmelerini sağlamak,

 • Yetkili merciler tarafından verilen soruşturma görevlerini yapmak,

 • Denetlenen saymanlıklardaki görevlilerin yeterlik, yetenek ve kişisel durumları ile çalışma yeri ve koşulları hakkında görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bildirmek,

 • Mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konuya ilişkin düşünce ve tekliflerini yazılı olarak bildirmek,

 • Yetkili makamlarca verilen diğer işleri yapmak,görev ve yetkilerine sahiptirler.

 • Denetmenler yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken gizli de olsa konuyla ilgili her türlü defter, dosya ve belgeleri incelemek ve gerektiğinde zimmet karşılığında almak yetkisine sahiptirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort