Milli Emlak Müdürlüğü
top
logo

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kemal ALICI

Milli Emlak Müdürü

 

                                                                   Faks     : (0 284) 225 12 25

        

                      Orhan YILDIZ                                                  Nusret ŞAHİN         

              Milli Emlak Müdür Yardımcısı                            Milli Emlak Müdür Yardımcısı 

 

 Milli Emlak Müdürlüğü

 

 

 

 

Milli Emlak Müdürlüğü Görevleri

 

Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinin görevleri şunlardır.

Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdenkamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak.

Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort